Usui Shiki Ryoho

Reiki is een Japans woord dat door Hawayo Takata vertaald is als “Universele Levensenergie”.

Zij bracht ons de mogelijkheid van een relatie met deze energie door middel van Usui Shiki Ryoho, een systeem van heling dat begin twintigste eeuw door Mikao Usui is opgericht.

Usui Shiki Ryoho kan worden vertaald als “het Usui Systeem van Natuurlijke Heling”.

Tot in het midden van de jaren negentig was “het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen” de meest gangbare Nederlandse vertaling en die werd gebruikt voor vrijwel alle vormen van heling door het opleggen van handen die hun oorsprong vonden in de lessen van Hawayo Takata. In die tijd besloot Phyllis Lei Furumoto terug te keren naar de Japanse benaming van de beoefening om de vorm van de beoefening en het systeem dat zij onderwijst te identificeren: Usui Shiki Ryoho.

Om de vorm van de beoefening verder te identificeren zetten Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell zich in om helderheid te scheppen in de vorm van de beoefening die Hawayo Takata naar de wereld had gebracht, en daarbij werden ook de verschuivingen opgenomen die zich sindsdien in de beoefening hebben voorgedaan. De vorm van de beoefening is gevat in de Negen Elementen van Usui Shiki Ryoho. De filosofie en het begrip van het systeem worden tot uitdrukking gebracht in de Vier Aspecten van Usui Shiki Ryoho. Samen definiëren zij het systeem dat masters en studenten in de afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto beoefenen.

Belangrijke concepten van de beoefening:

  1. De beoefening is voor het leven of zolang de beoefening bij de student past en hem/haar goed doet. De lessen van de beoefening worden krachtiger en dieper door een dagelijkse en toegewijde beoefening door de student.
  2. Binnen de beoefening zijn er richtlijnen voor tijd en timing die de waarde van voorbereiding voor elke stap van het student-zijn ondersteunen.
  3. Masters worden erkend door hun studenten en via deze relatie worden de eerste lessen doorgegeven.
  4. De beoefening is een Japanse heelkunst die de student de mogelijkheid biedt zelfbewustzijn, spiritueel inzicht en dagelijkse ervaringen van heling te verkrijgen.

 De Vier Aspecten: 

Helende Beoefening, Persoonlijke Ontwikkeling, Spirituele Discipline en Mystieke Orde zijn de Vier Aspecten van Usui Shiki Ryoho.

Deze aspecten beschrijven het pad van een student en de ontwikkeling van het systeem zelf. Dit pad en deze ontwikkeling worden niet genomen door een menselijke beslissing, maar zijn het gevolg van een natuurlijk rijpingsproces. De menselijke beslissing is om je aan deze beoefening toe te wijden en je eigen pad te volgen.

De Negen Elementen:

Elk van de negen elementen bevat informatie, de manier om deze informatie te dragen en het gebruik van de informatie waardoor informatie verandert in heilige gereedschappen.

De elementen zijn allemaal even belangrijk en hebben een relatie met elkaar. Deze dynamische relatie stimuleert de student tot het hebben van leerervaringen, leidt de student naar zijn/haar volgende stap van ontwikkeling en stelt de student in de gelegenheid Reiki op alle bewustzijnsniveaus ervaren.

Inwijding: Het is niet mogelijk de inwijding hier te beschrijven omdat het ritueel uitsluitend voor masters is, om een student de eerste keer bij elke stap in het systeem in te wijden. De inwijding kan worden beschreven als een heilig moment waarop de student en de master een-zijn met de energie van Reiki ervaren. De andere acht elementen van het systeem maken het mogelijk de ervaring van de inwijdingen in het dagelijks leven te gebruiken, waardoor het bewustzijn van de student wordt vergroot.

Symbolen: Deze drie symbolen zijn heilige gereedschappen voor de tweedegraadsstudent. Ze worden geheim gehouden om hun integriteit binnen deze beoefening te bewaren. Deze stap maakt de student vertrouwd met de directe ervaring van de ongeziene dimensies van het mens-zijn.

Behandeling: De eerstegraadsbehandeling door het opleggen van handen is de basisbeoefening van dit systeem. Hieronder valt de zelfbehandeling en de behandeling van andere mensen, evenals van dieren, planten en onze omgeving. Het geschenk van zowel deze behandeling als van de tweedegraadsbeoefening is dat we door het beoefenen in staat zijn het gevoel van de inwijding, een-zijn met Reiki en het leven om ons heen, opnieuw te creëren.

Mondelinge Traditie: De kwaliteit van mondelinge traditie gaat uit van de vooronderstelling dat het systeem aan een student wordt gegeven door de persoonlijke aanwezigheid van een master bij de student. Dit gebeurt in de eerstegraads- en tweedegraadscursus, alsmede tijdens andere bijeenkomsten of samenkomsten voor studenten die de master aanbiedt. Dit element omvat ook het begrip dat boeken die informatie bevatten over de feitelijke beoefening de student noch het systeem goed doen. Er worden geen lesboeken gebruikt en doorgaans mogen studenten tijdens de cursus geen aantekeningen maken. Indien hulp nodig is, gaat de student terug naar de master om advies te krijgen, zich dingen te herinneren en eraan te worden herinnerd.

Spirituele Afstamming: Het systeem van beoefening zoals wij dat momenteel kennen is door vier lineage bearers en hun tijd/ruimte in de wereld zoals wij die kennen gedragen. Historische gebeurtenissen, veranderingen in communicatie en manieren van reizen, onderzoek naar de menselijke condities en vele andere factoren zijn via de lineage bearers van invloed geweest op de beoefening. Dit is een zich ontwikkelend systeem dat zijn wortels vindt in de inspiratie en lessen van Mikao Usui en diens culturele waarden.

Geschiedenis: De geschiedenis van Usui Shiki Ryoho beschrijft het pad van de beoefening. Elk van de stukken over het leven van ieder van de lineage bearers in het verhaal is direct relevant voor dit pad. Terwijl de master het verhaal vertelt, is er een aanzienlijke overdracht van energie naar de student.

Geld: Dit element vormt een brug tussen de materiële en de niet-materiële wereld en biedt de mensheid heling door de kracht en energie van geld. Elke stap van het Usui Systeem-pad kent een specifiek geldelijk bedrag: 150 US dollar, 500 US dollar en 10.000 US dollar of 150 euro, 500 euro en 10.000 euro. Deze bedragen zijn onderdeel van de vorm en ze zijn vaak het element dat studenten het moeilijkst met een spirituele beoefening in overeenstemming kunnen brengen. Dit daagt de beoefenaar uit tot een grotere reikwijdte van zijn begrip ten aanzien van de energie van geld en de energetische overdracht die plaatsvindt wanneer geld wordt uitgewisseld.

Leefregels: De vijf leefregels zijn door Hawayo Takata in het Engels vertaald en aan ons gegeven. De leefregels zijn in eerste instanties regels voor hoe te leven, en worden geleidelijk aan een ethische richtlijn voor het leven met Reiki. De individuele leefregels zijn dusdanig verwoord dat ze vragen oproepen in de student. Deze vragen openen plekken van leren en lessen in het dagelijks leven.

Vorm van lesgeven: De cursusvorm wordt het beste gepresenteerd op een manier die de eenvoud van deze beoefening ondersteunt en vormgeeft. Er zijn twee graden of niveaus in Usui Shiki Ryoho. Dat zijn de eerste graad en de tweede graad.

De eerstegraadscursus wordt op vier opeenvolgende dagen gedurende vier sessies van 2-3 uur gegeven door een Reikimaster. De tweedegraadscursus wordt aangeboden aan studenten die de eerste graad hebben gedaan, Reiki een aantal maanden (bij voorkeur jaren) toegewijd hebben beoefend en zich ertoe aangetrokken voelen deze volgende stap in de beoefening te zetten.
 

Neem voor meer informatie of begrip van de Vier Aspecten en de Negen Elementen contact op met het Office of the Grand Master @ www.usuishikiryohoreiki.com

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer