Privacybeleid / Disclaimer

Welkom op onze website. Als u deze website bezoekt en gebruikt, gaat u akkoord met en bent u gebonden u te houden aan de volgende algemene voorwaarden voor gebruik, die tezamen met ons auteursrecht, ons privacybeleid en onze disclaimer de relatie tussen de Reiki Alliance en u in relatie met deze website regelen.

De term ‘de Reiki Alliance’, ‘ons’ of ‘we’/‘wij’ refereert aan de eigenaar van de website, The Reiki Alliance, een organisatie zonder winstoogmerk uit Washington, waarvan het geregistreerde kantoor gevestigd is op 4509 S Roxbury St., Seattle, WA 98118, Verenigde Staten. De term ‘u’/‘je’ of ‘uw’/‘jouw’ refereert aan de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksregels:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande aankondiging worden veranderd.

Deze website bevat materiaal dat in het bezit is van ons of in licentie aan ons is gegeven. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het aanzicht, de verschijning en graphics. Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle gedeponeerde merknamen die op deze website afgebeeld zijn, die niet ons eigendom of in licentie aan ons gegeven zijn, worden verantwoord op de website.

Onrechtmatig gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of een misdrijf zijn.

Uw gebruik van welke informatie of materialen dan ook van deze website is volledig voor uw eigen risico. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat producten, diensten of gegevens die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke behoeften tegemoetkomen.

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en begrenzingen van aansprakelijkheid zoals aangegeven in deze websitedisclaimer redelijk zijn. Als u het niet eens bent met de redelijkheid hiervan, dan moet u deze website niet gebruiken.

Uw gebruik van deze website en elke onenigheid voortkomend uit het gebruik hiervan valt onder de wetten van de staat Washington, Verenigde Staten.

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe we alle informatie gebruiken en beschermen die u ons geeft bij het gebruik van deze website.

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. Zouden we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd tijdens het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat die alleen gebruikt zal worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd veranderen doordat we deze pagina bijwerken. U zou deze pagina van tijd tot tijd moeten raadplegen om u ervan te verzekeren dat u zich in deze wijzigingen kunt vinden. Dit beleid is van toepassing per 13 mei 2010.

Wat we bijhouden

We kunnen de volgende informatie bijhouden:

  • Naam
  • Contactinformatie inclusief e-mailadres
  • Demografische informatie zoals postcode, land of locatie
  • Taalvoorkeur
  • Andere voor onze organisatie relevante informatie

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om te begrijpen wat uw behoeften zijn en u beter van dienst te kunnen zijn en in het bijzonder vanwege de volgende redenen:

Met betrekking tot leden van deze organisatie: met uw uitdrukkelijke toestemming, voor publicatie op deze website en andere gerelateerde websites die binnen ons beheer vallen, en voor interne administratieve doeleinden.

Veiligheid

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Teneinde oneigenlijk gebruik of openbaring te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en controleprocedures geïnstalleerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Gebruik van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie niet met derden delen tenzij we daartoe door de wet verplicht worden. U mag om inzage vragen in de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als u een kopie van de u betreffende informatie wilt ontvangen, schrijf dan naar: The Reiki Alliance, 4509 S Roxbury St., Seattle, WA 98118, VS.

Als u het idee heeft dat informatie die we over u in bezit hebben incorrect of incompleet is, schrijf ons dan zo snel mogelijk via het bovengenoemde adres. U kunt ook een e-mail sturen. We zullen ernaar streven om de onjuiste informatie zo snel mogelijk te corrigeren.

Disclaimer

Alles wordt in het werk gesteld om deze website in bedrijf te houden en goed te laten functioneren. Desalniettemin zijn we er niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor als de website tijdelijk buiten gebruik is ten gevolge van technische problemen die buiten ons vermogen liggen, of als de website helemaal niet beschikbaar is.

De in deze website beschikbare informatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Ook al wordt de informatie door ons verstrekt en hoewel we ernaar streven dat de informatie up-to-date en correct is, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, bedoeld of onbedoeld, wat betreft de volledigheid, correctheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ten aanzien van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde graphics die voor welk doel dan ook op deze website voorkomen. Daarom is iedere betrouwbaarheid die u aan zulke informatie toeschrijft volledig voor uw eigen risico. In geen enkele situatie zullen we aansprakelijk gehouden kunnen worden voor geleden verlies of schade inclusief zonder beperking, direct of indirect verlies of schade, of ieder verlies of schade voortvloeiend uit verlies van data of winst voortkomend uit, of in connectie met, het gebruik van deze website.

Het kan zijn dat we soms informatie verstrekken die we betrouwbaar achten, die tot ons is gekomen via derden. Wij, noch welke derde andere partij dan ook, geven geen enkele garantie of zekerheid met betrekking tot de accuratesse, nauwkeurigheid, uitvoering, volledigheid of geschiktheid van de op deze website voor welk doel dan ook gevonden of aangeboden informatie en materialen. U erkent dat zulke informatie en materialen fouten of onnauwkeurigheden kunnen bevatten en we sluiten aansprakelijkheid voor zulke onnauwkeurigheden of fouten specifiek uit tot het uiterste dat is toegestaan bij wet.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites tonen. Deze links worden beschikbaar gesteld voor uw gemak en voorzien u van verdere informatie. Dat betekent niet dat we die website(s) aanbevelen. We hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s). Net zo min hebben we enige controle over de beschikbaarheid van die sites. Het tonen van links houdt niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de gezichtspunten op die website(s) in.

Niets op deze website is bedoeld om advies van welke soort dan ook aan te bieden, of biedt enig advies aan. Als u advies nodig hebt met betrekking tot zaken van juridische, financiële, medische of welke aard dan ook, adviseren wij u om een geschikte professional met kennis van dit vakgebied te raadplegen.

Als enige bepaling van deze websitedisclaimer niet afdwingbaar onder toepasselijk recht is of blijkt te zijn, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze websitedisclaimer hebben.

Usui Reiki Ryoho

© The Reiki Alliance 2013-2018. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid / Disclaimer